RƏHMƏTƏ GETMƏK

ölmək; ~ canını tapşırmaq, ruhunu təslim etmək.

RƏHMƏT QAZANMAQ
RƏHMİ GƏLMƏK