RƏMMAL ƏRƏB

Falçı, rəmlçi, rəml atan (qum üzərində işarələr çəkməklə və ya başqa üsullarla gələcəkdən xəbər verən).

Rəml həm “qum”, həm də “fal” deməkdir.

– Gedib o adama deyərsən ki, bizim padşah xəstədi, rəmmallar onun xəstəliyinə haqq aşığının başını dərman buyurublar. (“Qurbani”)

RƏMDAR
RƏNC FARS