RƏNC FARS

1. Əziyyət, zəhmət.

2. Zəhmət, əmək.

Duruban söygilən narınc, turuncu,

Gəl şadıman eylə könüldə rənci.

                 (“Sayat bəy-Səyalı xanım”)

RƏMMAL ƏRƏB
RƏZM FARS