RƏNG

f. 1) boya; 2) bax rəngi-həna’; 3) forma, tərz; 4) cür, növ; 5) vasitə, vəsilə, yol; 6) mahnı və rəqs xarakterli instrumental melodiya; 7) m. hoqqa, hiylə, kələk. Rəngi-ab m. rövnəq, təravət; rəngi-həna’ həna rəngi; rəngi-ru üzün rəngi; m. sima, üz, surət, sifət.

RƏNDƏ
RƏNGAMİZ

Digər lüğətlərdə