RƏQQAS

ə. 1) rəqs edən, oynayan; 2) divar saatlarında və bəzi başqa mexanizmlərdə hərəkəti tarazlaşdıran kəfgir.

RƏQQ
RƏQQASƏ

Digər lüğətlərdə