RACA

is. [ sanskr. ] Qədim Hindistanda rəhbərlik və hakimlik rütbəsi.
RABİTƏSİZLİK
RAD

Digər lüğətlərdə