RADİOVERİCİ

is. xüs. Radio vasitəsilə rabitə, radiolokasiya və s. məqsədlə radiodalğaları vermək üçün qurğu, aparat.
RADİOTRANSLYÁSİYA
RADİOVERİLİŞİ

Digər lüğətlərdə