RAKETODRÓM

[ alm. raketa və yun. dromos] Raketləri təcrübədən keçirmək və buraxmaq üçün xüsusi yer, meydança.
RAKETQAYIRMA
RAKURS

Digər lüğətlərdə