RAZI SALMAQ

razı etmək, məmnun etmək; ~ razılıq almaq, ələ almaq, ələ gətirmək, yola gətirmək, ürəyini ələ almaq, qəlbinə yol tapmaq.

RASTINA ÇIXMAQ
RAZILIQ ALMAQ