RAZILIQ VERMƏK

təklifi ilə razılaşmaq; ~ icazə vermək, yola gəlmək.

RAZILIQ ALMAQ
REAKSİYA VERMƏMƏK