REÁKSİYA

[ lat. re… – əks və actio – hərəkət]
1. Hər hansı bir təsirə cavab olaraq əmələ gələn təsir.
// fiziol. biol. Orqanizmin xarici və ya daxili təxərrüşə münasibəti. Orqanizmin soyuğa qarşı reaksiyası.
2. Əhvalda baş verən kəskin dəyişiklik; gərginlikdən, yüksəlişdən, yaxşılıqdan sonra əmələ gələn düşkünlük, zəiflik.
3. kim. İki və ya bir neçə maddə arasında yeni maddələrin əmələ gəlməsinə səbəb olan qarşılıqlı təsir.
4. bax irtica.

Etimologiya

  • REAKSİYA Re latınca “əks”. “zidd” deməkdir. Reaksiya “aksiyanın (hərəkətin) tərsi” kimi başa düşülür (hərəkətə qarşı əks hərəkət)
REAGENT
REAKTİV₁

Digər lüğətlərdə