RELSSİZ

sif. Rels döşənməmiş, rels üzərində hərəkət etməyən. Relssiz nəqliyyat.
RELSLİ
RELYATİVİ́ST

Digər lüğətlərdə