RELSLİ

sif. Relslərdən düzəldilmiş, yaxud rels üzərində hərəkət edən. Relsli yol. Relsli nəqliyyat.
RELS
RELSSİZ

Digər lüğətlərdə