RİŞXƏNDLƏ

bax rişxənd 2-ci mənada.
Şahin birdən qəhqəhə çəkdi, rişxəndlə əlini tovladı… V.Şıxlı.
Həmzə gözlərini dolandırıb, Şahmara tərs-tərs baxdı, rişxəndlə gülümsündü. B.Bayramov.

RİŞXƏNDEDİCİ
RİŞXƏNDLİ

Digər lüğətlərdə