RİKAB ƏRƏB

Üzəngi.

Göy atlı dedi:

– Abbas, bu atın rikabınnan yapış, gözlərini də yum! Havaxt desəm aç, onda açarsan. (“Abbas və Gülgəz”)

RƏZM FARS
RİKABDA GETMƏK