RİQQƏTLƏNDİRMƏ

Riqqətləndirmək” dən f.is.
RİQQƏT
RİQQƏTLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə