RİQQƏTLƏNMƏ

Riqqətlənmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RİQQƏTLƏNMƏ rəhmlənmə — mərhəmətlənmə
RİQQƏTLƏNDİRMƏK
RİQQƏTLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə