RUBA

(Dəvəçi)
10 puda bərabər çəki vahidi
RU
RUCAH

Digər lüğətlərdə