SÜBH

SÜBH – GECƏ Gecələr sübhə kimi, sakit edə bilmərəm, bu nigaran qəlbimi (R.Rza).

SUYUŞİRİN
SÜDƏMƏR

Digər lüğətlərdə