SƏKİ

(Bərdə, Cəbrayıl, Gədəbəy, Şərur)
guya. – Səki mən də:si, o da onnan sonra küsəsi mənnən (Gədəbəy); – Gəldilər şəklimi çəkdilər, səki kinoya verjəx’lər (Bərdə)
SƏKGİZDAŞ
SƏKİL

Digər lüğətlərdə