SABAH

SABAH – BU GÜN Sabah tamaşa günüdür, ciddi hazırlaş (S.Vəliyev); Qapının ağzında Qızyetər qarı; Əlləri qoynunda oturub bu gün (S.Vurğun).

RÜTUBƏTLİ
SABAHKI

Digər lüğətlərdə