SALIQ

Bax: salıx.

Bəli, hər ikisi durub şəhərə çıxdılar. Çayçının verdiyi salıq ilə gəlib keşişin evini tapdılar. (“Əsli və Kərəm”)

SALIX
SALINDIRMAQ

Digər lüğətlərdə