seçki (referendum) komissiyası

Seçki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan qaydada formalaşdırılan və seçkilərin (referendumun) keçirilməsini təşkil edən və təmin edən kollegial orqan

seçki (referendum) kampaniyası
seçki (referendum) şikayəti