sertifikat

İmza sahibini identikləşdirmək üçün nəzərdə tutulan və elektron imzanı yoxlama məlumatlarının imza sahibinə məxsus olması barədə sertifikat xidmətləri mərkəzinin verdiyi kağız və ya elektron sənəd

seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestri
sertifikat xidmətləri mərkəzi

Digər lüğətlərdə