SNUG

adj 1. rahat, xudmani; a ~ little house balaca / xudmani ev; a ~ seat by the fire ocağın qırağında rahat yer; to make oneself ~ rahat oturmaq / yerləşmək; 2. bədənəyapışan, tarım, dar; a ~ jacket bədənəyapışan / tarım jaket

SNUFFLE
SNUGGLE