TOZLAMA


1.Tozlamaq”dan f.is.
2. f.is. bot. Mayalama məqsədilə çiçəyin tozcuğunu erkəkcikdən dişiciyə keçirmə. Süni tozlama.
3. f.is. Ziyanvericiləri və xəstəlikkeçirici həşəratı məhv etmək üçün bitkiləri zəhərli tozla dərmanlama.
TOZGÖTÜRƏN
TOZLAMAQ

Digər lüğətlərdə