TUMOVLU

sif. Tumov (zökəm) olmuş. Tumovlu adam.
TUMOV
TUMSƏPƏN

Digər lüğətlərdə