TUVACA

sif.zərf Tuva dilində. Tuvacarusca lüğət.
TUTYA
TUVALILAR

Digər lüğətlərdə