UDEL

[ rus. ] tar.
1. Qədim Rusiyada: knyaz və onun ailəsinin ayrı-ayrı üzvlərinə məxsus olan yerlər, torpaqlar, mülklər. Hər bir böyük knyazlıq udellərə, yəni ayrı-ayrı knyaz ailəsinin üzvlərinə məxsus olan kiçik mülklərə ayrılırdı. “SSRİ tarixi”.
2. İnqilabdan əvvəlki Rusiyada: imperator malikanələri, padşaha məxsus mülklər.
UDDURMAQ
UDİN

Digər lüğətlərdə