UDİNCƏ

sif.zərf Udin dilində. Udincəazərbaycanca lüğət. Udincə danışmaq.
UDİN
UDİNLƏR

Digər lüğətlərdə