ULULUQ

is. Böyüklük, əzəmətlilik, yüksəklik.
Ululuq istərkən qulluq eylə; Ayaq birbir basarlar nərdibanə. Xətayi.
[Məsmə:] Keçmişdə deyərdilər: – Nə hal ilədir; Nə mal ilədir; Fəqət ululuq; Kamal ilədir. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ULULUQ böyüklük
  • ULULUQ əcdadlıq — dədə-babalıq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ULULUQ ULULUQ – MÜASİRLİK Bu saat əcdadının ululuğunu aparıb Nuha çıxaracaqdır (S.S.Axundov); B.Vahabzadənin başqa kamil cəhətlərindən biri də odur ki, şair
ULU
ULUS

Digər lüğətlərdə