ULUS

is. qəd. El, oba, yurd, kənd.
Vətənimdən, ulusumdan yad oldum; Yada salmaz qohum, qardaş, el məni. Koroğlu”.

Etimologiya

  • ULUS Ehtimal etmək olar ki, ulus və el sözləri kökdaşdır. Bunların məna və forma yaxınlığı aydınca hiss olunur
ULULUQ
UMAC

Digər lüğətlərdə