UNİVERSALLIQ

is.
1. Biliyin ən müxtəlif sahələrinə bələdlik, hərtərəfli məlumatı olma; hərtərəflilik, hərcəhətlilik.
2. Universal şeyin hal və keyfiyyəti. Maşının universallığı.
UNİVERSÁL₁
UNİVERSAM

Digər lüğətlərdə