UNİVERSÁL₁

sif. [ lat. ]
1. Müxtəlifcəhətli, hərcəhətli, hərtərəfli, hər şeyi qavrayan. Universal adam. Universal peşə. Universal bilik.
2. Bir çox məqsədlər üçün yararlı, müxtəlif işlərdə istifadə edilə bilən, müxtəlif vəzifələr görə bilən. Universal maşın. Universal dəzgah. Universal traktor. Universal yapışqan.
◊ Universal mağaza – ən müxtəlif sənaye malları satılan böyük mağaza; univermağ.
UNİVERSAL₂
UNİVERSALLIQ

Digər lüğətlərdə