USTACASINA

bax ustadanə.
USTABAŞI
USTAD

Digər lüğətlərdə