UYĞUNLAŞMA

Uyğunlaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UYĞUNLAŞMA alışma — öyrəşmə
  • UYĞUNLAŞMA razılaşma — bağlaşma
  • UYĞUNLAŞMA uzlaşma — əlaqələnmə — bağlanma
UYĞUNLAŞDIRMAQ
UYĞUNLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə