UZAQGÖRƏN

sif. Bir şeyin aqibətini, gələcək nəticəsini qabaqcadan görməyi bacaran, bəsirətli.
Yox, yox, orda uzaqgörən oyaqlar da var; Haqq, ədalət, sülh söyləyən dodaqlar da var. S.Rüstəm.
[Komandir] uzaqgörən idi.
Hər bir məsələni yüz ölçər, bir biçərdi. Ə.Vəliyev.

// Ehtiyatkar, tədbirli.
Uzaqgörən adamlar get-gedə dəyərini qaib edən kağız pullarını qızıla və brilyanta verirdilər. Çəmənzəminli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UZAQGÖRƏN UZAQGÖRƏN Yox, Yox! Orda uzaqgörən oyuqlar davar; Haqq, ədalət, sülh söyləyən dayaqlar da var (S.Rüstəm); DURBİN (məc
  • UZAQGÖRƏN tədbirli — bəsirətli
UZAQDAN-UZAĞA
UZAQGÖRƏNLİK

Digər lüğətlərdə