UZLAŞMAQ

f.
1. Uyğunlaşmaq, uyğun gəlmək, müvafiq olmaq, həmahəng olmaq, düz gəlmək. Yeni layihə əvvəlki ilə tamamilə uzlaşır. Onun sözü işi ilə uzlaşmır.
// Sözləşmək, şərtləşmək, qərarlaşmaq, danışıb razılığını almaq. Əvvəlcə yoldaşlarla danışıb uzlaşmaq lazımdır.
2. qram. Cümlədə asılı olduğu sözün durduğu kəmiyyətdə, halda və ya şəxsdə durmaq. Cümlədə xəbər mübtəda ilə uzlaşmalıdır.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • UZLAŞMAQ uyğunlaşmaq — razılaşmaq — sözləşmək
UZLAŞMA
UZUN

Digər lüğətlərdə