VƏHYƏDDİN

dinin vəhyi (vəhy Allah hökmünün peyğəmbərlərə verilməsi).
VƏHİYƏDDİN
VƏKALƏT