VƏLİCAN

Vəlinin canı, ürəyi, himayəçinin canı.
VƏLİBƏY
VƏLİƏDDİN