VƏLİKRAM

ehtiramla, hörmətlə.
VƏLİXAN
VƏLİQULU

Digər lüğətlərdə