VAĞ

is.
1. zool. Əsasən balıqla qidalanan uzundimdik quş.
Boz vağ su yaxınlığında yaşayır və orada da qidalanır; onun ayaqları uzun olur, nəinki pəncə lüləsində, hətta baldırının çox hissəsində tük olmur. Zoologiya”.

2. məc. dan. Maymaq, ağzıaçıq, huşsuz adam haqqında. Ağzını ayırıb vağ kimi dayanıb.
VAGÜZAR
VAĞAM

Digər lüğətlərdə