VADİD

yenidən görüş, yenidən baxış.
VACİBƏ
VAHAB

Digər lüğətlərdə