VAHAB

pay verən, əliaçıq, bağışlayan, səxavətli.
VADİD
VAHİB