VAHİDDİN

dinin vahidliyi, təkliyi; vahid din.
VAHİD
VAHİDƏ