VAHİDULLA

Allahın vahidi, Tanrının yeganəsi.
VAHİDƏ
VAİZ