VAHİMƏLƏNDİRMƏK

f. Qorxuya salmaq, təşvişə salmaq, qorxutmaq.
Ümumiyyətlə, çoxdandı ki, xitabət kürsüsü Şamamanı vahimələndirmirdi. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VAHİMƏLƏNDİRMƏK vahimələndirmək bax qorxutmaq 1
VAHİMƏLƏNDİRMƏ
VAHİMƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə