VAİZ

ə. 1) moizə edən, minbərdən vəz söyləyən; 2) nəsihət edən; nəsihətçi.

VAHİN
VAJGUN

Digər lüğətlərdə