VARİSƏ

övlad, oğul, uşaq, vərəsə; nəslin davamçısı.
VARİS
VARİZ