VARİZ

övlad, oğul, uşaq, vərəsə; nəslin davamçısı.
VARİSƏ
VARSAQ